Inschrijfformulier VoNo SeniorenVolleybalclub Amsterdam Noord (VONO)
p/a Sporthal De Weeren
Beemsterstraat 656
1024 CH  Amsterdam Noord
email: inschrijvingen@vono.nl


Ondergetekende gaat akkoord met de clubcontributie van € 258 per jaar (Competitie spelend),
€ 171 per jaar (Recreanten), per automatische incasso in 3 termijnen.

Overmaken op NL25INGB0005071506 tnv “Volleybalclub Amsterdam Noord” is ook prima.

Indien er competitie wordt gespeeld, dan graag een digitale pasfoto mailen naar info@vono.nl + naam lid of per post een analoge versie meesturen met dit formulier t.b.v. de spelerskaart.

De officiële wedstrijdshirts zijn te verkrijgen bij onze materiaalsponsor: Sport 2000, Bezaanjachtplein 273. Ook voor goed schoeisel, kniebeschermers etc. kunnen alle VoNo leden daar terecht en geldt een ledenkorting van 10%.

Het lidmaatschap is doorlopend. Eventuele opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juni van het kalenderjaar.